[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/x/ - Settings

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1555571001548.gif (105.23 KB, 511x512, 1549989980329.gif)

f2d35 No.47

OP ma možnosť mazat príspevky vo svojom vlákne

dobrý způsob jak zabít jakoukoliv diskuzi.

Is this a clown board?

2f136 No.48

File: 1555571655053.jpg (77.48 KB, 768x960, 57345131_2184406824982534_….jpg)

>>47
plati to len v /pol/, ktore je urcene hlavne na diskusie, u ktorych nechces, aby sa ti po case vlakno vykolajilo na nieco uplne ine (podla mojich skusenosti, sa skoro kazda diskusia skor ci neskor zvrtne na hadky o politike a/alebo bohapuste urazanie jeden druheho).

Zalezi na OP do akej miery si bude svoje vlakno kormidlovat smerom, akym chce.

Pre uplne nesputane hovnoplagatenie a divoke vlakna plne ludskej prirodzenosti je tu /b/. Tam ti diskusiu nikto "zabijat" nebude.

a6a21 No.49

>>47
t naivne pribliznikohovno z czpolu

f18ca No.50

>>48
Aha takže když někdo dostane btfo tak ten post smaže a bude předstírat že se nic nestalo.

0/10

f16c9 No.51

>>50
ty by si to tak robil?

3c054 No.54

File: 1555603146484.jpg (4.34 KB, 184x176, 1551907828516.jpg)

>>51
debílci to tak prostě dělat budou, pokud to tady bude mít za měsíc víc jak 2 lidi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]