[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/x/ - Settings

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1555415638890.png (53.2 KB, 421x319, rozjebane.png)

e5b58 No.33

Lze nějak nastavit defaultní minimální šířku plagátu, aby to neprodukovalo nečitelný hnus jako obrázek příbuzný?

9050c No.40

File: 1555450699347.jpg (21.03 KB, 528x349, firefox.JPG)

To, ako to mas vykreslene, zalezi od browseru (obrazok pribuzny - firefox).

myslim, ze na to neexistuje ziadny parameter v konfigu. Ale skusim sa trochu viac pohrabat v kode a mozno nieco vymyslim. Na chrome a edge mi tiez niektore vlakna generuje napicu a nepaci sa mi to.

23f45 No.52

>>40
Fuggg, toto je v Bravu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]