[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/x/ - Settings

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1568048848782.jpg (74.35 KB, 1920x1080, 1514576738391.jpg)

e200f No.163

Mam to tu dat cele do plynu a skoncit to?
Mam to tu cele posunut o level dalej na velkolepy projekt, ktory vo svete nema obdoby?
Mam to tu nechat, jak to je a sledovat, co sa z toho vyvinie?

05ef4 No.164

>>163
Ja by som bol za nechanie sa to tu dalej vyvíjať a sledovať či z toho bude stoka ako alokal, alebo konečne kvalitný czsk imageboard

215cc No.165

Urcite to nechaj zapnute, toto je perfektne miesto kam sa budu posielat rakovinari z alokalu.

05ef4 No.166

>>165
nebolo by lepšie ich (alokalnických rakovinárov) nechať tam kde sú a nezasrať tak aj túto dosku? Netreba mať ich stratene existencie na doske čo je únik od presne ich stratených existencií.

8c5ef No.168

>>163
>Mam to tu cele posunut o level dalej na velkolepy projekt, ktory vo svete nema obdoby?
Opíš, čo tým myslíš
>>165
>>166
Alokál vám dal viac, než si myslíte tak držte piče

de5ba No.169

>>163
nechat nebo posunout dal

9500f No.170

>>163
Kam to chces posuvat? Som velmi zvedavy. Hovoril si, ze by si tu chcel mat mamicky z Modreho konika. Je toto novy krok v tvojom majsterplane?

afe16 No.171

Zavri to nema to tu vyznam. Secci su na alokale

f206f No.172

>>171
toto. za posledny tyzden blokal skapal

9500f No.173

>>163
Ja by som to nezatvaral. Aj alokal mal slabe tyzdne.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]