[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/x/ - Settings

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1565214277629.jpg (102.03 KB, 800x504, photo_2018-08-08_22-57-42d….jpg)

5be14 No.120

Uživateľom mladším ako 18 rokov je vstup zakázaný.
Nemáme žiadne pravidlá ohľadom toho, čo sa smie, čo sa patrí a taktiež nevynucujeme žiadne hranice slušnosti alebo morálky.
B-lokal je miesto, kde má každý možnosť byť uprimný, slobodný a sám sebou do maximálnej možnej miery.
Aby sa predišlo úplnemu chaosu a anarchii je rozdelený na boardy:

> /x/-Settings

= slúži na diskusie, postrehy a výhrady ohľadom funkcionality stránky
= zapnuté IDčka

> /pol/-Politika

= slúži na moderované diskusie
= OP ma možnosť mazat príspevky vo svojom vlákne
= témy nie su obmedzené len na politiku ale je jasné, že politika tu bude prevládať

> /b/-Bordel

= niečo podobne ako Random board na 4chan-e
= žiadne moderovanie, žiadne IDčka, žiadne pravidlá.

> /p/-Porn

= porno a veci s tým súvisiace
= OP ma možnosť mazat príspevky vo svojom vlákne

> /int/-International

= prakticky to isté ako /b/ akurát primárne určené pre uživateľov z iných krajín
= žiadne moderovanie, žiadne IDčka, žiadne pravidlá.
= žiadne jazykové obmedzenia

>/gp/-Guestbook

= kniha návštev
= /gp/ má len jedno nekonečné vlákno
= každý môže zanechat jeden príspevok

> /kuko/

= top 30 najaktívnejších diskusií

Na všetkých boardoch plati:
=zákaz reklamy, propagacie vlastných produktov, stránok a podobného spamu
=detská pornografia bude bez milosti mazaná a jej šíriteľ zabanovaný

V prípade, že nejaký príspevok porušuje pravidlá, je možné nahlásiť ho adminovi pomocou funkcie Report (vpravo dole).


Možnosti formátovania:

- tri krát apostrof z každej strany ( ''' ):
zvýraznený text

- dva krát apostrof z každej strany ( '' ):
kurzíva

- dva krát asterisk z každej strany ( ** ):
spoiler

- dva krát "rovná sa" z každej strany (==):
nadpis

- "vačšie ako" na začiatku riadku (>):
>greentext

- hod kockami:
email field: Xdy
X= kocky
y=steny

Priklad:
2d6 = hod 2 kocky, kazda kocka ma 6 stien
7d20 = hod 7 kociek, kazda kocka ma 20 stien


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]