[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1589294294094.jpg (226.84 KB, 2048x1442, 96358627_2804489969673325_….jpg)

 No.2235

>narodni socializmus

 No.2236

>fasizmus
>doslova cucat korporatny kokot a byt otrokom korporacii
si dojebal bratku, socializmus (narodny) je jedina spravna cesta

 No.2239

kde je moja liberalna demokracia, dopice, kde?!?!?!!

 No.2242

>>2239
ta tomu vsemu vladne

 No.2245

>>2236
Takový mám nejradši, co si myslí, že jenom a jenom jejich řešení je správné

 No.2246

File: 1589917908721.gif (3.18 MB, 640x360, 48ccdc777669231803a1e9a361….gif)

>>2245
a myli sa snad? clovek, ktory ti nepovie, ze prave to jeho riesenie je spravne, je bud schizofrenik alebo profesionalny politik.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]