[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.1959

:)

 No.1961

File: 1586798429430.jpg (57.8 KB, 850x400, quote-there-is-no-such-thi….jpg)

Samozřejmě „bývalý“ agent KGB Putin není jen v pořádku s, ale chválí islámu. Také není jen v pořádku s, ale chválí judaismus (a Izrael). Je to „pravoslavný revivilista“ ale také předává sovětské nostalgii.

 No.1974

Šokujúce odhalenie! Putin necíti nenávisť voči značnej časti obyvateľov Ruskej Federácie vyznávajúcich islám! Ale ja viem čo za tým je! To židia! Putin je žid a preto pácha genocídu bielych tým, že sa vyjadril pozitívne o islame. Je absolútne vylúčene, že by za tým mohlo byť nieco iné. Žiadia majú Putina ako na špagátiku a donútili ho vyjadriť sa pekne o isláme! Tak, teraz som vám odhalil največčiu praudu!

 No.1978

File: 1586884080432.jpg (38.3 KB, 600x300, 90849223_2563605717083103_….jpg)

>>1974
pointa je v tom, ze pre vacsinu vypatlancov je Putin velky spasitel, ktory nikdy nedopusti,aby islam ovladol slovanske krajiny.

Vobec tu nejde o zidov ani o to, ci su moslimovia zli alebo dobri.

 No.1979

>>1978
Ja som to myslel ironicky, nepride mi nic zle na tom, ked sa Putin vyjadri pozitivne o islame, lebo to dava zmysel v RF a taktiez mozgonechaji osciluju tiez len medzi dvoma stavmi, bud je Putin spasitel Europy, zidobijca, amerikobijca alebo je to urcite kryptozid a zidovska babka, ale rusi su aj tak super po pici narod.

 No.1981

File: 1586887945909.jpg (128.47 KB, 720x959, 91059785_203071284441152_1….jpg)

>>1979
ja oscilujem len okolo jedneho stavu:
-putin je skorumpovany autoritativny hajzel, ktory skodi rusku a celemu svetu

 No.2244

>>1974
Toto ale neironicky.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]