[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1586716156708.jpg (62.24 KB, 618x755, 92669556_211675183590332_2….jpg)

 No.1946

kdyby si melo cesko a slovensko zvolit spolecneho krale, kdo by to podle vas mel byt?

 No.1949

Roko

 No.1950

>>1946
C I M R M A N
I
M
R
M
A
N

 No.1951

File: 1586731228371.jpeg (25.53 KB, 333x434, môj milovaný pán preziden….jpeg)

>>1946
Pán doktor, prezident, súdruh Gustáv Husák, najlepší prezident Československej Socialistickej Republiky, spravil najviac dobra pre naše národy, za jeho čias naposledy rástla pôrodnosť, nechal postaviť bytovky ktoré sú dodnes najžiadanejšie a najdrahšie a najkvalitnejšie (nie ako tie nové zo sadrokartónu, kde počuť každý *PRRRD*, bytovky ktoré tá odporná, hnusná sviňa, vrah našich národov, H*vel nazval králikarne, pričom spolupracoval s vrahmi so západu na našej totálnej genocíde *tfuj*). Úprimne mu záležalo na blahu čechov a slovákov, napriek tomu, že ho podvratné oportunistické, stalinistické živly mučili vo väzení zostal verný myšlienkam socializmu a za to si ho vážim. Aký to rozdiel v porovnaní s takým hovnom padnutým do žumpy ako bol slobodomurár a cucač židovských kokotov Masaryk, keď za čias ČSR hromada ľudí nemala čo do úsť a nechal strieľať do štrajkujúcich robotníkov. O všetkom hnuse, hnoji a pravom, nefalšovanom ľudskom odpade čo sa dostal k moci po roku 89. keď nas vlastizradcovia zapredali západu, nás, výstavnú skriňu socializmu, kde ľudia nepoznali hlad, bezdomovectvo, degeneráciu, pornografiu, drogy a iné hnoje západných vrahov a kolonialistov sa nebudem ani vyjadrovať, toto je vláda Satana Ancikrista. A teraz sa ospravedňte všetci pánu doktorovi práv Gustávu Husákovi, najlepšiemu prezidentovi akého sme kedy mali.

 No.1953

File: 1586731803314.webm (1.38 MB, 847x480, 1530055335216.webm)

>>1951
davam ti 10/10 za umelecky dojem.
Napisal si to fakt pekne. Neironicky.
Akurat, ze obsah je sracka a na taticka Masaryka mi nesahaj ty bazmeg.

 No.1956

>>1953
Masaryk bol špina a hajzel, ale máš právo na to veriť rozprávkam o "tatíčkovi" (čo nechal strieľať do robotníkov v Česku aj na Slovensku, nechal padnúť aj to málo priemyslu na Slovensku a aj v čechách a na Morave kopec ľudí nemalo čo jesť v tých časoch, a-ale demokracia!). Toto by súdruh prezident JUDr. Husák nikdy nedopustil.

 No.1957

>>1956
Väčšia podľudná špina než Masaryk bol už iba H*vel. Dúfam, že riadne trpí v pekle tá odporná vlastizradná špina čo predala vlastný národ a uvrhla vlastnú krajinu do koloniálneho otroctva a navrch o všetkom vedel, že pácha genocídu obyvateľov československa a primitívni hlupáci mu ešte tlieskajú.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]