[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.1914

ktery film z domaci tvorby mate nejradeji?

ja jako kluk zboznoval cestu do praveku

 No.1915

Pelíšky

 No.1916

>>1915
na konci Peliskov sa mi vzdy tlacia slzy do oci. A to som 33 rocny kokot

 No.1917

File: 1586176435047.png (617.97 KB, 923x612, unknown.png)

ŽIVOT NENÍ KRÁSNÝ

 No.1918

>>1915
neironicky toto

ale strasne mam rad aj cisaruv pekar / pekaruv cisar
hoci cim som starsi, tym viac v tom vidim tu nenapadnu komunisticku propagandu

 No.1919

cerni baroni all day errr day

 No.1920

>>1919
heheheeej

 No.1922

File: 1586213414405.jpg (56.33 KB, 696x720, 10644790_755738304494876_1….jpg)

vsetky filmy v ktorych hra mlada Libuse Safrankova
boa jeo napusteu by som ju svojim safrankom ak viete co tym myslim, priatelia

 No.1923

File: 1586213601392-0.jpg (69.83 KB, 520x711, d089bf52270750b44eac859d13….jpg)

File: 1586213601392-1.jpg (53.19 KB, 800x585, 391.jpg)

File: 1586213601392-2.jpg (67.89 KB, 635x357, tri-osirky.jpg)


 No.1932

>>1922
>>1923
>libuse safrankova
>ne Petra Cernocka
are you even trying?

 No.1933

Dice rollRolled 5

Som šokovaný, že túto klasiku tu ešte nikto neplagátol.

 No.1936

>>1933
nevidel som ale za posledny tyden uz si druhy clovek, co mi ten film odporucil.

 No.1939

Dice rollRolled 6

>>1936
btw reziser je slovak slovensky zid zo spickovej lokality[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]