[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1585777334536.jpg (24.97 KB, 1891x104, vlajkopan.JPG)

 No.1900

je to tady, panove!

 No.1902

uzivej, ja jdu na svoji UHD grafice od intelu hrat tfko

 No.1904

File: 1585861727308-0.jpg (224.57 KB, 1920x1080, 20200402151704_1.jpg)

File: 1585861727308-1.jpg (320.5 KB, 1920x1080, 20200402152611_1.jpg)

zatim trochu sklamani
grafika mirne podprumerna ale hratelnost dost dobra
akorat mi ta hra zatim prijde trochu nudna

 No.1905

File: 1585861749007-0.jpg (354.97 KB, 1920x1080, 20200402161702_1.jpg)

File: 1585861749007-1.jpg (400.73 KB, 1920x1080, 20200402221839_1.jpg)

File: 1585861749007-2.jpg (324.02 KB, 1920x1080, 20200402221843_1.jpg)


 No.1906

File: 1585861790618-0.jpg (701.38 KB, 1920x1080, 20200402223312_1.jpg)

File: 1585861790618-1.jpg (631.8 KB, 1920x1080, 20200402224629_1.jpg)


 No.1907

>>>/b/
Ne videohry board[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]