[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1582662565099.jpg (35.4 KB, 548x640, disobidience is progress.jpg)

 No.1716

Neplatím daně. Využívám všech mezer v zákonech abych obchcal stát. Pojďte do mě, řeknete mi jakej jsem zmrd a jak kvůli mě zkolabuje společnost.

 No.1718

File: 1582702965774.jpg (27.92 KB, 308x337, image_003.jpg)


 No.1720

spíš řikej jak, neboj nikdo se to nedoví

 No.1723

>>1716
Nice, anarchie!

 No.1726

File: 1582751192520.jpg (74.2 KB, 823x960, 86970100_3469733509707956_….jpg)

preco sa snazis obchcat stat?
myslel som, ze si hrdy cech a mas rad svoju krajinu

 No.1727

>>1726
Jo to mám, ale nesouhlasím s establishmentem.

 No.1729

>>1726
Dokonce si myslím, že tím že obchčiju stát své krajině pomůžu.

 No.1732

>>1729
a to jak?

 No.1734

>>1727
Krajinu mám taky rád, ale stát ne.

 No.1745

>>1732
Méně peněz korupčníkům a neefektivnímu alokování kapitálu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]