[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1580509045736.jpg (86.46 KB, 800x602, cina_je_v_pici_ale_mozna_i….jpg)

 No.1635

co si o této mrdce myslíte ?

 No.1636

File: 1580510239907.jpg (173.6 KB, 1280x850, photo_2018-08-08_22-57-40 ….jpg)

kolko je momentalne nakazenych?
Pred par dnami som cital, ze pocet infikovanych sa kazdym dnom zdvojnasobuje. Este stale to plati ci uz to dostali pod kontrolu?

ja sa dost obavam, ze z tohto by sa mohol stat dost pruser s velkym dopadom na cely svet. Ale zas co som cital nazory odbornikov, tak vraj zatial nie je dovod na paniku a napr. taky SARS bol nebezpecnejsi a zvladli sme ho.

 No.1638

File: 1580572885684.png (80.59 KB, 476x500, cinese users think brenton….png)

Pokud to pokilluje tak půlku číny tak zachráníme planetu před globálním oteplováním.

 No.1639

>>1638
Na zastavenie globálneho oteplovania je už neskoro aj keby to vzalo celú Áziu. Vymretie polovice Činý by spôspbilo len politivký nepokoj, občiansku vojnu a ešte viac polúcie ovzdušia počas toho.

 No.1640

File: 1580599112933.jpg (61.51 KB, 986x527, qwqw.jpg)

>>1635
musíme být stronk™ a nepanikařit. hlavně prevence chlapci hlavně prevence.

 No.1641

>>1639
Proove it. Proč by se Čínani začali killovat a zhoršili by si tak ještě více situaci? Neudělali to ani během Great Leap Forward,

 No.1642

File: 1580681545298-0.jpg (559.71 KB, 2048x1365, c4.jpg)

File: 1580681545298-1.jpg (1.09 MB, 2048x1365, c3.jpg)

>zatial ~300 mrtvych
>momentalne 14 000+ infikovamych
>popritom sa v cine zacala sirit este aj vracia hripka
>cina postavila za 10 dni novu nemocnicu

 No.1643

File: 1580681608044-0.jpg (64.28 KB, 1151x679, c6.JPG)

File: 1580681608044-1.jpg (54.04 KB, 952x737, c5.JPG)

>>1642
a este nejake tie grafy
lebo grafov nie je nikdy dost

 No.1644

File: 1580681621184-0.jpg (46.34 KB, 993x522, c2.JPG)

File: 1580681621184-1.jpg (48.29 KB, 952x361, c1.JPG)


 No.1645


 No.1678

File: 1581336750788.jpg (77.17 KB, 960x934, 84281460_3212815565413027_….jpg)
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]