[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1578345534957.jpg (60.09 KB, 1562x640, 80595973_506026873601779_6….jpg)

 No.1533

toto si tu necham, aby ste vedeli aj vy a nezili v temnotach
https://www.faralm.sk/co-vsetko-patri-do-okultizmu/

Čo všetko patrí do okultizmu?

Hypnóza – práca so silami podvedomia človeka v zmenenom stave vedomia pomocou hypnotizéra

Veštenie – z kariet (napr. tarotové karty), z kávy, zo sklenenej gule, z vodnej hladiny, z ruky, I Ťing –veštenie alebo zisťovanie charakterov človeka pomocou trojkombinácií ôsmich živlov

Šamanizmus – liečenie a ochrana pomocou hľadania síl a duchov v zmenenom stave vedomia

Počítačové hry a filmy s okultnou a satanistickou tematikou – počítačové hry, napr. Sacrifice, D&D, Diablo, Psychic Detective, Arx Fatalis, Realms of the Haunting, Ars Magica, Dungeon Keeper; horory a filmy ako „Akty X“, Záhada Blair With, Xena, Konan Ničiteľ, Hviezdne vojny, Dračí doupě, Harry Potter, Pokémon apod.

O
Okultná, ezoterická a satanistická hudba – skupiny, napr. Prodigi, Iron maiden, Black sabath…, ďalej skupiny ako sú Era, Mystera, ezoterická a relaxačná hudba (u nás napr. Osho, Jean Michael Jarre), hudba New Age (Enya)…

Joga – všetky druhy, transcendentálna meditácia, holotropné dýchanie (vyvolanie psychickej zmeny a zážitku hyperventiláciou)

Aromaterapia – používanie voňavých esencií pôsobiacich na psychiku a duchovný stav človeka; vonné tyčinky a kadidlá

Bojové umenia – najmä tie, ktoré používajú zvláštne energie a symbolické postoje či pohyby napodobňujúce niektoré zvieratá, napr.: Kung-fu, ďalej Aikido, Taekwondo… Vyššie stupne týchto bojových umení majú okultný charakter.

Kultové, okultné a satanistické tetovanie.
Tričká a iné oblečenie s okultnou a satanistickou tematikou.
Okultné a satanistické webové stránky.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]