[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1578312202278.png (284.9 KB, 1600x836, take-back-the-internet-wit….png)

 No.1527

Aky je vas nazor na Tor?
Pouzivate ho?
Existuju alternativy?

 No.1528

>>1527
Existuje jedna veľmi lahka alternatíva l používaniu Toru = nechcet pozerat detske porno a nechcet uplne bez socializavie si kupovat drogy cez net.

 No.1531

File: 1578344117498.png (278.75 KB, 632x782, homophobi.PNG)

>>1528
Používám ho, protože redpiluju lidi a nechcu si zničit social kredit. Tor je skvělý a neexistuje alternativa. i2p je příliš nedodělané, VPN jsou honeypoty.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]