[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1578235138623.jpg (85.84 KB, 720x1280, Anonymous Wallpaper_foia.jpg)

 No.1519

Lidé v Česku se bouří proti zákonům a cenzuře, protože chtějí více svobody, kterou jim stát dá dobrovolně nebo nedobrovolně.

 No.1520

File: 1578236953111.jpg (108.78 KB, 768x960, virgin voter.jpg)

>>1519
Nedobrovolně.

 No.1521

File: 1578239976804.png (816.72 KB, 640x849, 77185286_2537129693001553_….png)

>proti zákonům a cenzuře
narazas na nieco konkretne?

 No.1522

Pre prokremelských podivínou je všetko kedy im povieš že Rusko nieje zeme zaslíbená alebo keď ich a ich bludy nechhceš počúvať, brané ako cenzúra (:

 No.1523

File: 1578250918859.png (459.21 KB, 810x449, double standards.png)

>>1522
Musím uznat, že co se svobody projevu týče a cenzury, tak je Česko na docela dobré úrovni. Ne tak západní Evropa. Jsem prokremelský podivín, když se mi nelíbí Ruská cenzura ani západní zavírání za hate speech?

 No.1524

>>1523
Prečo by sa ti jedno z toho malo páčiť?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]