[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1577097767846-0.png (3.17 MB, 1920x1080, Artboard 1.png)

File: 1577097767846-1.png (2.8 MB, 1920x1319, zizka homies.png)

 No.1457

Vlánko pro vaše vlastní výtvory

 No.1458

File: 1577102689893-0.png (1.71 MB, 1280x846, slovensko.png)

File: 1577102689893-1.png (2.8 MB, 1431x952, cesko.png)

based

 No.1462

File: 1577113493449.jpg (50.48 KB, 500x485, 80669155_2794210870630002_….jpg)

>takhle zoufale a bez ostudy tady delat reklamu na czpol
>maskovat to za OC vlakno
chodi tam vubec nekdo?
Byl jsem to par krat omrknout a mam pocit, ze je to spise jenom takova propaganda adminovych politickych nazoru a 99% prispevku tam pochazi od jednoho cloveka.

>pic unrelated and not my OC

 No.1463

File: 1577115629228.jpg (38.33 KB, 1581x284, Screenshot_20191223_163735.jpg)

>>1462
>99% prispevku tam pochazi od jednoho cloveka.
To mi opravdu zaktivovalo mandle

 No.1464

>>1462
No minimálně od dvou, sám se sebou jsem tam nechatoval. A úplně jsem zapoměl že je tam reklama na czpol. Tak snad to přeneseš přes srdce.

 No.1474

File: 1577226203641.jpg (233.55 KB, 416x1079, reasons.jpg)

OC z minulosti

 No.1475

File: 1577416466679.jpg (86.28 KB, 720x400, 996108_10152193925854248_1….jpg)

kedysi som mal taku zalubu dorabat logo brazzers k obrazkom[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]