[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1576747229152.jpg (61.04 KB, 584x329, pjimage-9.jpg)

 No.1411

 No.1412

File: 1576747741063.mp4 (11.79 MB, 854x480, 015ff454-c177-4842-ac2d-cc….mp4)


 No.1413

>>1412
Chudák Daňno, musí byť vážne smutný že tam nemôže ukázať tú svoju potkaniu tvár a kamerku za uchom

 No.1414

File: 1576748012574.jpg (277.9 KB, 750x499, f17f2566-0634-4541-9043-de….jpg)

"Zsuzsová občas otočí hlavu a je jej vidieť do tváre. Tvár má strhanú, pôsobí zničene."


 No.1415

>>1412
načo toľko pándlov?

 No.1416

>>1415
Keby niekto komu nevyhovuje že Marián bude spievať, sa rozhodol že by nemuselo byť zlé aby zo súdu odchádzal pod plachtou a do drevenej bedne naveky.

 No.1417

File: 1576757945469.jpg (35.31 KB, 500x572, 78789436_10218241338044040….jpg)

>>1413
hehe..
doslova najvacsia prilezitost celej jeho zurnalisticko-pochybnej kariery a on ju presedi vo vysetrovacke za mrezami XD

 No.1418

>>1417
A keby aspon sám, ale ešte mu do toho bude každú chvilu vykrikovať dáky dôchodca vyzerajúci ako Janko Lehotský xD

 No.1419

>>1417
Je konečnou hrou toho celého hurhaju za posledné roky dohnanie PH k vypýtaniu sa?

 No.1567

File: 1579095082482.jpg (137.9 KB, 1030x580, ELK7c718c_xxxMarek.jpg)

“21. februára sme sa vrátili, išli sme tam s pánom Szabóom na Citroene Berlingo. Peši som prešiel okolo ihriska až do domu. Nesvietilo sa, bolo zamknuté. Počkal som v letnej kuchynke, trvalo to dosť dlho. Potom sa spolu vrátili pán Kuciak a pani Kušnírová. Čakal som na vhodnú príležitosť. Slečna Kušnírová išla na toaletu. Zazvonil som, otvoril pán Kuciak a strelil som ho do hrude. Nanešťastie som zbadal ďalšiu osobu, keď slečna Kušnírová vošla dnu, vystrelil som, vedel som, že je mŕtva. Tam sa zasekla zbraň, záver dobre nedosadol. Dvakrát som obtiahol zbraň, aj to vyhodilo muníciu. Pri odchádzaní som ešte raz vystrelil na Jána Kuciaka, ktorý ležal na schodoch. Zatvoril som za sebou dvere, aj vonkajšiu bránu na dvore. Zavolal som pánovi Szabóovi, aby po mňa prišiel. Šli sme do Kolárova a zbavili sme sa zbraní, tlmičov, ostalo len puzdro,“[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]