[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1574856157219.png (158.84 KB, 501x333, Capture.PNG)

 No.1275

Aktuálne výskumy ukazujú, že planéta je na pokraji hromadného vymierania druhov. Doteraz bolo takýchto vymieraní najmenej päť. Väčšina z nich súvisela so zmenou klímy. Tvrdí to geológ a podpredseda Slovenskej akadémie vied (SAV) pre oddelenie vied o neživej prírode Pavol Siman.

Siman ďalej vysvetľuje, že v konečnom dôsledku to bude znamenať prekreslenie mapy sveta. Treba sa tiež pripraviť na adaptačné procesy, nebezpečné udalosti a katastrofické predpovede. „Dnes už nie je dôležitý ekonomický rast, ale udržanie prostredia, v ktorom žijeme,“ poznamenal.

Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), ktorá je komisiou OSN, vo svojej správe uvádza, že vymieranie druhov je „desať- až stonásobne rýchlejšie, ako bolo v priemere za uplynulých desať miliónov rokov“. V ohrození je viac ako 40 percent obojživelníkov, 33 percent koralových útesov, viac ako tretina morských cicavcov či takmer tretina žralokov a rýb. Podľa správy tiež viac ako polmilióna druhov na pevnine pravdepodobne vyhynie. Na správe pracovalo 145 odborníkov z 50 krajín, ktorým asistovalo ďalších vyše 300 výskumníkov.

 No.1276

je to v pici

 No.1277

„Dnes už nie je dôležitý ekonomický rast, ale udržanie prostredia, v ktorom žijeme,“ poznamenal.

EKO FEUDALIZMUS KEDY

 No.1291

climate change je picovina vymyslena politkmi, aby mohli lepsie manipulovat ludi a pretlacat elektricke auta apodobne kokotiny[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]