[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.124

Za mňa vedie Jarek

 No.125


 No.126

lasica satinsky a filip su pre mna vrchol slovenskej hudobnej sceny

 No.127


 No.131


 No.132


 No.133


 No.134


 No.135

>>133
>>134
Zaviš je založený

 No.139

>postovat cokolvek ine ako horkyze slize
sklamany som z kokotov vyjebanych

 No.143


 No.144

>>143
moja chyba

 No.211


 No.212


 No.213


 No.214


 No.215


 No.216


 No.217

Záhubnícke=Hocičo depresívne?

 No.218


 No.219

xiii stoleti anybody?

 No.220

>>219
patricijský vkus

 No.840

>Česko-Slovenská záhubnícka hudobná scéna
hmm.. cesko-slovenska hovoris?

 No.1037


 No.1386


 No.1387
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]