[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1573370834684.jpg (1.63 MB, 2592x1728, IMG_5813.JPG)

 No.1235

Koho byste chtěli? Já zatím Petra Macha, ale modlím se za někoho bohabojnýho. Protože není lepší člověk ve vedení, který se bojí Boha. Ten kdo se bojí Boha, nehřeší. No.1236

>>1235
>Petr Mach (* 6. května 1975 Praha) je český ekonom, vysokoškolský pedagog a bývalý politik. Je znám svými libertariánskými názory a kritikou Evropské unie.
>libertariánskými názory
pozor s tou hranatostou, lebo sa porezes

 No.1237

File: 1573386180446.jpg (116.65 KB, 947x756, 73263087_2589531937759688_….jpg)

>Ten kdo se bojí Boha, nehřeší
nepise se nahodou v bibli, ze vsichni hresi?

 No.1239

Zeman zomrel?

 No.1240

>>1237
Každý má hrešiť, nech Ježíš neumrel zbytočne za hriechy iných.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]