[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1572818793356.jpg (695.78 KB, 3000x1152, 1342725365241.jpg)

 No.1204

vyznate sa niekto dobre v historii slovenska v 20st.?
zaujimalo by ma, ake narody a kedy okupovali nase uzemie.
t.rovno poviem, ze sa mi to nechce googlit

 No.1205

>>1204
Maďari, Nemci, Poliaci, Rusi

 No.1206

>>1204
A to chces vediet celkovo, ci len v 20. storoci? Lebo v 20. storoci to boli len >>1205 + aj bulhari v 68.

 No.1207

>>1206
idealne aj 19.st
dnazim sa zistit aka je sanca, ze nemam slovenskych predkov alebo ze nejaku moju pra pra babku napustil cudzi vojak ked zrovna boli na nasom uzemi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]