[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1572476077065.gif (467.28 KB, 500x360, 1351800596335.gif)

 No.1196

Pred 75 rokmi, 30. októbra 1944, na námestí v Banskej Bystrici zorganizoval nemecký vojenský veliteľ Hermann Höffle „oslavy víťazstva nad nepriateľom“. Na oslave prezident vojnovej Slovenskej republiky Jozef Tiso vyznamenal niekoľkých nemeckých vojakov a odslúžil omšu na počesť víťazstva nad SNP.

„Hneď na druhý deň sa vyznamenaní nacistickí vojaci vybrali do blízkej dediny Poniky, kde postrieľali 31 ľudí. O pár dní na to pokračovali v neďalekej Kremničke, kde v nasledujúcich mesiacoch s pomocou Hlinkovej gardy zavraždili 747 osôb, vrátane 58 detí, ktoré potom nahádzali do protitankového zákopu

 No.1197

>>1196
A dnes, ľudia čo týchto zločincov majú za modli, sedia v parlamente a v najbližších voľbách, ako strana s 10% (a možno i viac kedže slovač je sprostá a nepamätá si hrôzy minulosti keď sa im podobní dostali k väčšej moci) budú v novej vládnej koalicii s národniarmi a socialnymi demokratmi si deliť ministerstvá.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]