[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1572043718539.png (353 KB, 446x591, 70889575_2410937945832075_….png)

 No.1168

podme si spolu kopnut do tejto bohom zabudnutej zumpy ludstva

 No.1169

File: 1572043783593.jpg (319.14 KB, 1802x1502, 74375053_2441906392735230_….jpg)


 No.1170

File: 1572043855004-0.jpg (54.58 KB, 815x602, 72997177_2439222889670247_….jpg)

File: 1572043855004-1.jpg (138.06 KB, 539x960, 73495073_2439221949670341_….jpg)

File: 1572043855004-2.jpg (122.07 KB, 539x960, 74793286_2439221959670340_….jpg)

nemocnice si udrzuju vysoku kvalitu uz desatrocia

 No.1171

File: 1572043947501-0.png (320.97 KB, 609x575, 72729021_2440751386184064_….png)

pokladanim asfaltu rovno na sneh sa da usetrit kopa casu

 No.1172

File: 1572043996796-0.png (665.29 KB, 977x737, 73035860_2442552452670624_….png)


 No.1173

File: 1572044076134-0.png (546.13 KB, 651x490, 73147209_2440677186191484_….png)

dalsim stadiom uz je potom uplne sa vyjebanie na asfalt
efektivita prace tak stupne exponencialne

 No.1174


 No.1175

File: 1572044350800-0.jpg (213.63 KB, 1100x732, 73515630_2437302319862304_….jpg)

File: 1572044350800-1.jpg (225.8 KB, 1100x732, 73515638_2437303019862234_….jpg)

File: 1572044350800-2.jpg (281.41 KB, 1100x732, 72572516_2437303159862220_….jpg)


 No.1176

File: 1572045256887.mp4 (1.27 MB, 854x480, fcf7be30e3ab561d7f29429c96….mp4)

Kazdodenny chlieb priemerneho obyvatela Ruϟϟka

 No.1177

>>1169
lol to je z Dennika N?

 No.1225

File: 1573155175875-0.jpg (387.52 KB, 1500x1090, 73523587_2455618574697345_….jpg)

File: 1573155175875-1.jpg (336.12 KB, 1740x1200, 75429423_2455619054697297_….jpg)

File: 1573155175875-2.jpg (255.79 KB, 1300x975, 74893763_2455618564697346_….jpg)

kdyz uz mame to vyroci oktoborove revoluce, pripomenme si ji v malbach dobovych umelcu

 No.1227

>>1225
Vyjebani bolsevici
Toto chcel Hitler eradikovat ale nebolo mu dopriate dielo dokonat

 No.1248


 No.1252

File: 1574088730472.jpg (171.21 KB, 2034x1163, 69922789_2467029906889545_….jpg)


 No.1253

>>1252
Nebude to náhodou, aj počtom miliardarov v amerike vz. oligarchov v Rusku?

 No.1293

File: 1575409234294.png (459.96 KB, 837x691, 79389650_2482814121977790_….png)
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]