[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/int/ - International

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1589828490391.jpg (911.3 KB, 1520x720, Screenshot_2020-05-18-20-4….jpg)

 No.715

Nechcete někdo koupit účet World of tanks blitz? Nemám čas hrát, a investoval jsem do toho hodně času tak to chci někomu předat.

 No.716

nemam zaujem ale cisto zo zvedavosti - za kolko sa zhruba predavaju take ucty? Vobec neviem odhadnut, ci je to vec, ktora stoji 100kc alebo 10 000…


 No.726

>>716
Já také moc nevím, hry jinak nehraju. Prodal bych to asi 100-300 Kč
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]