[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/int/ - International

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1579730635280.jpg (67.11 KB, 560x376, JB7dfa6a_profimedia_035655….jpg)

 No.585

Co si myslíte o povinném čipování psů? 😐 Mě se to moc nelíbí co vám?

 No.586

>>585
je to jen mezi krok před povinným čipováním lidí


 No.587

>>586
Asi tak no. Já jsem proti.


 No.592

>>585
Povinné čipování je jen další zákon, který nás akorát omezuje. Berou lidem svobodu.


 No.593

>>585
>>592
Jebnutý samobuzerantiaci kokot. Aspo
si vymaž meno než začneš samobuzerantiť. Ya hemos pasao ty vyfetovaná mrdka.


 No.615

File: 1580117947634.gif (1.46 MB, 360x288, 1348338978157.gif)

ja povinne cipovanie plne podporujem.
Cokolvek, co tym vyjebanym psickarom skomplikuje vlastnenie psa povazujem za krok spravnym smerom. No.625

nenavidim psov a coklarov


 No.626


 No.654

>>593
Ty taky
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]