[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1581363359804.jpg (8.63 KB, 225x225, images_36.jpg)

 No.3404

 No.3405

velmi na kokot

 No.3406

File: 1581367820579.gif (640.41 KB, 500x230, tumblr_p9cf7yXMSt1vphemgo1….gif)

>>3405
toto

 No.3407

>>3405
>>3406
prečo si myslíte?

 No.3411

celkom dobrý nápad ak sa tam presťahuje všetok odpad z fb, redditu a podobne a prestane otravovať tu

 No.3413

>>3411
Klídek tohle je vlákno /b/


 No.3414

File: 1581442447847.gif (1.84 MB, 469x264, 1348093479266.gif)

>>3407

>boardy bez zmyslu a logiky

>moznot vytvarat vlastne sub-boardy
>vstup aj pre male deti
>robit dalsi slovensky chan

Taketo "vychytavky" maju mozno zmysel, ked mas tisice userov denne a nie, ked cela slovenska scena ma dokopy 10 ludi.
Taktiez - mali by sme sa skor spajat s Cechmi a vytvorit aspon jeden spolocny imageboard a nie drolit uz bez tak krpatu komunitu.


 No.3415

>>3414
Cz/Sk doska je blokal a na alokali to tak prakticky funguje tiez. Taktiez to, ze dakto plagati na doske a neznamena, ze neplagati aj inde

 No.3416

>>3413
Hejheeej! Výpadáš ako vhodný plagátnik pre moju dosku povedz.to/HRANA

 No.3417

>>3416
Hejheeej! Výpadáš ako vhodný plagátnik pre moju dosku pojebsa.ty/KOKOT

 No.3418

>>3417
1312[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]