[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1579601707384.jpg (124.93 KB, 626x800, 83915094_2675464169168104_….jpg)

 No.3319

ide do tuheho

 No.3320

>>3319
Daňo umiera? Rakovina čo vypúšta ho dohnala? Alebo mu Rudo jebol do konečníku roxor miesto svojho hrubeho khokotu?

 No.3322

>>3320
Už je mrtvý. Na té fotce mu Putin nese kytici na hrob.

 No.3323

>>3322
Bolo na čase. Dokedy asi vydží Vasky? Predsalen je to už dôchodca s demenciou

 No.3324

uz ich pustili na slobodu
ale maju zakazane robit videa XD

 No.3325

>>3324
Daňa jebne. Bez tej kamerky za uchom alebo objektívu pred jeho čivavou tvárou, si ani nevie urobiť ranajky

 No.3329

plot twist: dano je len uzitocny idiot kocnera..

 No.3330

>>3329
To nieje nič nové. Nové by bolo, keby sa ukázalo že je Daňo psychicky pohode jedinec čo sa na psychiatricky narušeneho kokota len hrá.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]