[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

File: 1577906192622.jpg (175.13 KB, 1920x1275, furby2.jpg)

 No.3235

Tato doska je naozaj dost zla, mrzi ma to panboch, chcel som ti dat sancu.

 No.3236

me nevadi, parkrat za den kouknu, obcas se pobavim, nemam si naco stezovat, nejde spis o dosku jak o lidi tady

 No.3237

>>3235
tato doska je pomala jak moje hovno, ked som zapeceny. ale nie je zla len vsetci su tu pribliznici

 No.3240

>>3236
Toto. Doska ma podla mna aj vacsi potencial ako alokal vdaka svojim funkciam a adminovi, chyba je len v plagatnikoch. Panboch sem nemal tahat normohnoj z fb a podobne

 No.3241

File: 1578059285201.jpg (42.1 KB, 750x851, 81090057_456375971970570_9….jpg)

>Tato doska je naozaj dost zla
v com konretne?
Mne zas pride dost dobra, ba priam siroko daleko najlepsia.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]