[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

File: 1575976370620.jpg (79.85 KB, 414x554, image0-1.jpg)

 No.3082

Útočník ráno zastřelil v čekárně ostravské Fakultní nemocnice šest lidí a tři další zranil. Policie po necelých čtyřech hodinách vypátrala vozidlo, kterým ujížděl. Když byl nad autem policejní vrtulník, ozval se výstřel. Dvaačtyřicetiletý muž se ještě před zásahem sám střelil do hlavy.

 No.3083

tak to je jeba

 No.3084

File: 1575976902177.png (970.1 KB, 549x726, Capture.PNG)

„Vzal si do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Docházel všude. Poslední měsíc nechodil do práce, měl volno, před čtrnácti dny přišel s tím, že je na nemocenské. Víc o tom nechci mluvit,“ potvrdil pro iDNES.cz Zygula. Muži bylo 42 let.

 No.3085

a to sme sa bali, ze zdravotnictvo na slovensku je naprd XD

 No.3086

File: 1575978898891.png (895.3 KB, 800x607, 79540065_3276919019047291_….png)


 No.3087

>>3082
>dobry den, kto je posledny?

 No.3088

>>3082
Smutná udalost. presne pre toto by mali prstať pýtať predpis na lexaurin. Keby bol zdrogovaný ako fretka, nemal by silu zabiť nikoho[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]