[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1575294017933.gif (548.85 KB, 202x153, 1343134597818.gif)

 No.3016

Prave som objavil tuto stranku. Vyzera to celkom OK. Preco som o nej nepocul skor? V com je hacik?

 No.3018

Nepočul si o nej, lebo je tu len pár mesiacov. Jediný háčik je nízka aktivita prispievateľov.

 No.3020

File: 1575296920485.jpg (1.91 MB, 3024x4032, 6048-FE81-5-A9-A-45-DC-993….jpg)

hacek je v tom, ze o nem nikdo nevi :DDDDDDD[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]