[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.2970

Dox HädDovej rodiny

 No.2971

Od tej prefarbenej cigane by som si nechal povedať

 No.2972

Kukol som zopár ich videí a je to kurevský krčifest, ale z nejakého dôvodu sa na tom dobre bavím.

 No.2976

co to preboha je?

 No.2979

>>2976
Budúcnosť Slovenskej kinematografie po tom, čo sa cigáni stanú väčšinou

 No.2981

>>2979
>38 000 views[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]