[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.2953

What do you think about slovak hiphop?

 No.2955

>>2953
Prečo sa to pýtaš po anglicky? Kontrafakt je veľmi dobrý. Názov stavby je naivne dobrý. Prvé EPčka Fobia Kid sú kreatívne a skutočné. Gleb má nulový obsah, ale dobrý flow a energiu. H16 a všetci jej pohrobkovia je žumpa na dne žumpy. P.A.T. má najlepšiu techniku na celej scéne, ale obsahom zaspal dobu. Toť moje bezvýznamné názory.

 No.2962

boy wonder all day err day[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]