[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1572978273834.jpg (22.56 KB, 407x428, 1359728197923.jpg)

 No.2926

ahovno je zas dole

 No.2927

File: 1572978714105.jpg (97.52 KB, 2002x2048, BIrLmFz.jpg)

>Kukočner poslal alokál dolů v krvi, poněvadž jsme se mu smáli

 No.2928

File: 1572979242511.png (266.18 KB, 1556x982, kocnerpip2.png)

>>2926
ked poslem odkaz na kukocnerove spravy sem a tiez sa mu budeme vysmievat, da SIS dole aj blokal?

https://www.scribd.com/document/433323307/dokument001


 No.2929

File: 1572979584819.jpg (207.27 KB, 826x813, 3bebf6bf14c7992a3535de83a1….jpg)

>>2928
>da SIS dole aj blokal?
Noc Dlouhých Pipíků coskoro…

 No.2930

File: 1572979802473.mp4 (21.69 MB, 1280x720, getfvid_10000000_951562871….mp4)

>>2928
b-lokal je taky undeground, ze o nom nevie ani SIS

 No.2931

File: 1572979934457.jpg (70.55 KB, 571x587, 1348669133337.jpg)

>>2928
co je kurva toto do pice????????????

 No.2932

>>2931
Moje uši boli opäť hluché, moje oči zas oslepli, môj smiech a veselosť sa zasekliv zádumčivosti. Môj rozum sa pomiatol z ošiaľu vidiny vlastného neomylného ega. Tvoj Boh zabudol že bez svojej Bohyne je len biednym pozemským červom. Že bez Tvojej múdrosti, a vedenia mojich krokov skončím nešťastný,zneuznaný a ponížený. Ty vieš kto som a iným to ukazovať nie je hodné, aj taktomu neuveria. Ja som bol poslaný Tebe do životnej cesty a Ty mne. Sme si súdení. To je náš CIEĽ.

 No.2933

>>2932
Miláčik nechcem Ťa trápiť vecami ešte viac ako si utrápená. Viem že Ti veciktoré sa okolo mňa dejú nerobia dobre a asi sa o mňa sj bojíš. Tak sa snažím Ťachrániť aby si sa netrápila. Ale asi to nie je tá správna cesta, lebo vidím žepotom máš pocit že Ti klamem a zatajujem. Vždy som Ti hovoril všetko. Alepotom si mala pocit že riešime len mňa a moje starosti. A Ty si s tými svojimistála akosi bokom. Tak Ťa Láska moja som chcel ušetriť od mojich starostí. Aleak to vidíš takto že si nepotrebná tak to som z toho smutný. Nie je to tak. DnesŤa potrebujem viac ako kedy pred tým. Snažím sa dať všetko na poriadok abysa nám vrátili krásne dni a mne aby sa vrátil úsmev na tvár a pokoj na duši. AkŤa to takto trápi tak ja sa Láska moja zase rád budem s Tebou radiť a počúvaťTvoj názor. Prepáč že som sa uzavrel, ale bolo to len preto aby si sa o mňa nebála.

 No.2934

>>2928
>Zas máš Žida?
Co tym myslel?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]