[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

 No.2920

PPPeter vydal nové video

 No.2925

cakal som volaku kokotinu ale toto bolo nahodou celkom zaujimave

 No.2936

Dnes vydal druhý diel tohtoročneho afrického dobrodrúžstva

 No.2937

mohol by si prestat tieto kanalove vlakna jebat na alokal? Dakujem
P.S. zabi sa, aj celu tvoju rodinu najpr

 No.2938

>>2937
PRRRRRRRRRRRD
t. skap

 No.2939

File: 1573113573189.png (5.75 MB, 1792x828, 0EC25BA1-7E2F-4F97-A30D-72….png)

PPPíter “Vitiligo” Popluhár

 No.2940

>>2939
>kopírovať plagáty z alokalu
ty úbohe zemetyčné hovno

 No.2941

>>2940
Nepičuj. z ahovna sa výdy len dobré sem kopíruje a napodobuje[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]