[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1569829782952.jpg (378.57 KB, 1919x1261, 1920px-David_-_The_Death_o….jpg)

 No.2694

kto je/bol najvacsi borec v historii ludstva?

za mna jednoznacne Socrates

 No.2695

>najvacsi borec v historii ludstva

Videjko pribuzne

 No.2696

File: 1569833263916.jpg (13.86 KB, 399x336, 1348524053473.jpg)

>>2695
ok toto je epicke

 No.2697

File: 1569847593816.jpg (Spoiler Image, 23.98 KB, 300x468, x0apchijqr211.jpg)


 No.2698

>>2697
prečo vyzerá ako Seth MacFarlane v uniforme SS?

 No.2699

Schopenhauer uprimne…

 No.2700

>>2699
kopček čoho s čím?

 No.2701

>>2698
To je Léon Degrelle

 No.2702

>>2701
Vieš mi o ňom povedať niečo viac?

 No.2704

>>2701
zakladatel svetoznameho porno casopisu Leo


 No.2706

>>2704
Podľa jeho výrazu tváre, to tipujem na gaymagazín. Veľmi vulgárny a plný fakt zverstiev čo len všetky chodiace potraty na duhovom pride, berú že nieje cez čiaru.

 No.2707

>>2704
Hehéj! To mi pripomína kauzu spred 15 rokov, keď víťazka Českej miss sa dala odfotiť pre Leo. Nakoniec prišla o korunku :-(

 No.2708

>>2707
Smutné D:

 No.2946

>>2694
Von Neumann.
Keby sme vedeli viac o Archimedesovi tak možno on ale veľa z toho čo sa o ňom vie sa vlastne nevie

 No.2954

File: 1573347622653.jpg (55.22 KB, 966x548, Capture.JPG)

>>2946
dobra volba

ale ja by som neironicky nominoval Lasicu

 No.3003

>>2954
Založená voľba

 No.3012

File: 1575293529363.png (19.79 KB, 514x149, Capture.PNG)

alexander velky

 No.3023

>>3012
Mal Alexander Velky velky?

 No.3026

>>3023
minimalne ego mal velke poriadne
https://www.dailymotion.com/video/xa2csi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]